Ανακοίνωση

Σας πληροφορούμε ότι λόγω αναπάντεχων τεχνικών προβλημάτων που εμφανίσθηκαν στο web server της Φιλοσοφικής Σχολής, ο οποίος βρίσκεται υπό τη διαχειριστική ευθύνη της σχολής, ο δικτυακός τόπος της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής δεν είναι διαθέσιμος.